• Barrierer som kan påvirke deltakelse for voksne personer med sykelig overvekt. 

   Kalland, Karin" "Isachsen, Lars Armann (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikt: Hensikten med denne bacheloroppgaven er å få innblikk i hvordan voksne personer med sykelig overvekt opplever barrierer som kan påvirke deltakelse i aktivitet. Metode: En litteraturstudie ble gjennomført for å ...
  • Barrierer ved bruk av offentlig transport og innvirkningen de har på deltagelse i aktiviteter 

   Gundersen, Simen Huseby; Myklebust, Asle (Bachelor thesis, 2019)
   Formålet med oppgaven er å finne ut av hvordan barrierene som oppleves ved bruk av offentlig transport kan ha innvirkning på personer med nedsatt mobilitetsevne og deres deltagelse i aktiviteter. Målet med oppgaven er å ...
  • Bedring av taleoppfattelse ved døde regioner i cochlea - hvilken forsterkningsteknikk anbefales? 

   Geosi, Ayah; Ingstad, Kristi; Tveit, Linn (Bachelor thesis, 2019)
   Målsettingen med denne oppgaven er å finne ut hvilken forsterkningsteknikk som gir best taleforståelse hos personer med døde regioner. Vår problemstilling lyder som følger: “Hvordan påvirkes taleoppfattelsen til personer ...
  • Behandling av håndleddsbrudd (distale radiusfrakturer) hos voksne 

   Frønsdal, Katrine Bjørnebek; Kvernmo, Hebe Desiree; Hove, Leiv M; Husby, Torstein; Røkkum, Magne; Odinsson, Adalstein; Skoglund, Knut; Melhuus, Knut; Williksen, John Håkon; Krukhaug, Yngvar; Finsen, Vilhjalmur; Norderhaug, Inger Natvig; Juvet, Lene Kristine; Lauvrak, Vigdis; Fure, Brynjar (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2013)
  • Benzoylated uronic Acid building blocks and synthesis of N-uronate conjugates of lamotrigine 

   Esmurziev, Aslan; Reimers, Arne; Andreassen, Trygve; Simic, Nebojsa; Sundby, Eirik; Hoff, Bård Helge (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   chemoenzymatic approach towards benzoylated uronic acid building blocks has been investigated starting with benzoylated hexapyranosides using regioselective C-6 enzymatic hydrolysis as the key step. Two of the building ...
  • Best practice guidelines for blunt cerebrovascular injury (BCVI) 

   Brommeland, Tor; Helseth, Eirik; Aarhus, Mads; Moen, Kent Gøran; Dyrskog, Stig; Bergholt, Bo; Olivecrona, Zandra; Jeppesen, Elisabeth (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Blunt cerebrovascular injury (BCVI) is a non-penetrating injury to the carotid and/or vertebral artery that may cause stroke in trauma patients. Historically BCVI has been considered rare but more recent publications ...
  • Best practice guidelines for blunt cerebrovascular injury (BCVI) : 

   Brommeland, Tor; Helseth, Eirik; Aarhus, Mads; Moen, Kent Gøran; Dyrskog, Stig; Bergholt, Bo; Olivecrona, Zandra; Jeppesen, Elisabeth (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Blunt cerebrovascular injury (BCVI) is a non-penetrating injury to the carotid and/or vertebral artery that may cause stroke in trauma patients. Historically BCVI has been considered rare but more recent publications ...
  • Betydningen av genetikk for aerob kapasitet og effekt av trening. 

   Foss, Kristoffer; Monsås, Kristine; Knoph, Veronika (Bachelor thesis, 2019)
   Bakgrunn: Tidligere forskning indikerer at genetikk og spesifikke genotyper kan ha en effekt på aerob trening og aerob kapasitet. Målet med denne litteraturstudien er å se nærmere på spesifikke gener opp mot aerob kapasitet ...
  • Betydningen av relativt lav energitilgjengelighet på beinmineraltettheten hos idrettsaktive menn. 

   Myren, Anna Martine; Storholt, Kine Høve (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: Hvilken betydning har relativt lav energitilgjengelighet på beinmineraltettheten hos idrettsaktive menn? Hensikt: Gi et innblikk i hva den eksisterende forskning på feltet har funnet på betydningen av lav ...
  • Betydningen av treningens lokalisasjon ved behandling av depresjon eller depressive symptomer 

   Mella, Tina Marlen Bråten; Roth, Tora (Bachelor thesis, 2020)
   Tittel: Betydningen av treningens lokalisasjon ved behandling av depresjon eller depressive symptomer. Hensikt: Undersøke temaet fysisk aktivitet og depresjon: Hvilken effekt har innendørs fysisk aktivitet sammenlignet ...
  • Bidrar trening rettet mot kroppsnivå til økt deltakelse hos barn med cerebral parese? 

   Birkeland, Kristin Jensen; Årsandøy, Caroline Hongyun Nordås (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag Tittel: Bidrar trening rettet mot kroppsnivå til økt deltakelse hos barn med cerebral parese? Hensikt: Å undersøke om treningsintervensjoner rettet mot kroppsfunksjon har effekt på deltakelsesnivået hos barn ...
  • Bildediagnostikk ved patellartendinopati - Ein litteraturstudie 

   Lied, Inger Johanne; Melby, Linde (Master thesis, 2015)
   Bakgrunn: Jumper's knee er ein klinisk diagnose med belastningsrelaterte smerter og palpasjonsømheit i patellarområdet, og vert kalla patellartendinopati (PT) dersom stadfesta med bildediagnostikk eller biopsi . Tilstanden ...
  • Biochemical correlates of synaptic plasticity in exercise 

   Basnet, Ram Manohar (Master thesis, 2012)
   Current views of the brain are shifting towards a more changeable, plastic brain than previously envisaged. Physical training has been shown to be one of few strategies that seems able to increase the plasticity of the ...
  • Biofeedback Treatment App for Pediatric Migraine: Development and Usability Study 

   Stubberud, Anker; Tronvik, Erling Andreas; Olsen, Alexander; Gravdahl, Gøril Bruvik; Linde, Mattias (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Objective The objective of this study was to develop and investigate the usability of a biofeedback treatment smartphone app for adolescent migraine sufferers. Background Biofeedback is effective in treating pediatric ...
  • Biomarkers for Traumatic Brain Injury: Data Standards and Statistical Considerations 

   Huie, Russel J; Mondello, Stefania; Lindsell, Christopher J.; Antiga, L; Yuh, Esther; Zanier, Elisa; Masson, Serge; Rosario, Bedda; Ferguson, Adam; Andelic, Nada; Andreassen, Lasse; Anke, Audny; Frisvold, Shirin; Helseth, Eirik; Røe, Cecilie; Røise, Olav; Skandsen, Toril; Vik, Anne; Ackerlund, Cecilia; Adams, Hadie; Agnoletti, Vanni; Allanson, Judith; Amrein, Krisztina; Andaluz, Norberto; Azasevac, Antun; Antoni, Anna; Ardon, Hilko; Audibert, Gerard; Auslands, Kaspars; Azouvi, Philippe; Azzolini, Luisa; Baciu, Camelia; Badenes, Rafael; Bartels, Ronald; Barzo, Pal; Bauerfeind, Ursula; Beauvais, Romuald; Beer, Ronny; Belda, Francisco Javier; Bellander, Bo Michael; Belli, Antonio; Bellier, Remy; Benali, Habib; Benard, Thierry; Berardino, Maurizio; Beretta, Luigi; Beynon, Christopher; Bilotta, Federico; Binder, Harald; Biqiri, Erta (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Recent biomarker innovations hold potential for transforming diagnosis, prognostic modeling, and precision therapeutic targeting of traumatic brain injury (TBI). However, many biomarkers, including brain imaging, genomics, ...
  • Biomechanical analysis of the herringbone technique in classical cross-country skiing 

   Andersson, Bror Erik Petrus (Master thesis, 2011)
   Purpose: To investigate the mechanics of the cross-country herringbone technique and to enhance the understanding of adaptations in kinematics and kinetics due to increasing velocity. Method: Eleven male elite cross-country ...
  • Biomechanical Analysisof Impact Absorption and Traction on Third-Generation Artificial Turf 

   Mcghie, David (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2014:20, Doctoral thesis, 2014)
   Tredjegenerasjons kunstgress (3G kunstgress) er nå i utstrakt bruk både på breddenivå og profesjonelt nivå, og underlaget nyter status som godkjent for konkurranse av Det internasjonale fotballforbundet (FIFA). Ikke desto ...
  • Biometric Characterization of the Stretch Response in Children with Cerebral Palsy and its Relation with the Tardieu Scale 

   Hansen, Sandra Linnea (Master thesis, 2011)
   Objective: The main purpose of this study was to determine to what extent resistance to passive stretch, obtained as in the Tardieu test (TS), can evaluate spasticity in the elbow flexors of children with cerebral palsy ...
  • Birth Weight in Relation to Leisure Time Physical Activity in Adolescence and Adulthood: Meta-Analysis of Results from 13 Nordic Cohorts 

   Andersen, Lise Geisler; Ängquist, Lars; Gamborg, Michael; Byberg, Liisa; Bengtsson, Calle; Canoy, Dexter; Eriksson, Johan G; Eriksson, Marit; Järvelin, Marjo-Riitta; Lissner, Lauren; Nilsen, Tom Ivar Lund; Osler, Merete; Overvad, Kim; Rasmussen, Finn; Salonen, Minna K; Schack-Nielsen, Lene; Tammelin, Tuija H; Tuomainen, Tomi-Pekka; Sørensen, Thorkild I. A; Baker, Jennifer L (Journal article; Peer reviewed, 2009-12-16)
   Prenatal life exposures, potentially manifested as altered birth size, may influence the later risk of major chronic diseases through direct biologic effects on disease processes, but also by modifying adult behaviors such ...
  • Block vs. Traditional Periodization of HIT: Two Different Paths to Success for the World’s Best Cross-Country Skier 

   Solli, Guro Strøm; Espen, Tønnessen; Sandbakk, Øyvind (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   In short-term studies, block periodization of high-intensity training (HIT) has been shown to be an effective strategy that enhances performance and related physiological factors. However, long-term studies and detailed ...