• Biases in second-trimester ultrasound dating related to prediction models and fetal measurements 

   Økland, Inger (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2012:4, Doctoral thesis, 2012)
   FEILKILDER VED ULTRALYD-BASERT TERMINFASTSETTELSE I 2. TRIMESTER, RELATERT TIL PREDIKSJONSMETODER OG MÅLINGER  Rutineundersøkelsen med ultralyd rundt svangerskapsuke 17–19 har vært en viktig del av norsk svangerskapsomsorg ...
  • Estimation of fetal weight in pregnancies past term 

   Eggebø, Torbjørn Moe; Klefstad, Olav-Andre; Økland, Inger; Lindtjørn, Elsa; Eik-Nes, Sturla; Gjessing, Håkon K. (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Introduction The aim of the study was to investigate the accuracy of estimating fetal weight with ultrasound in pregnancies past term, using the eSnurra algorithm. Material and methods In all, 419 women with pregnancy ...