• Quality and Traffic Flow in Videoconferencing Infrastructures 

      Rømo, Andreas; Lien, Andreas Kilde; Erstad, Håkon Holm; Fagerbekk, Kristoffer (Bachelor thesis, 2021)
      Målet med denne bacheloroppgaven har vært å gi innsikt i de to platformene Microsoft Teams og Cisco Webex. For å oppnå målet har forskjellige typer virituelle møter blitt kjørt og analysert. De virtuelle møtene er forskjellige ...