• Nettverksarkitektur for det medisinske fakultet 

      Ellefsen, Håvard Mathias (Master thesis, 2008)
      Et forslag til en endret nettverksarkitektur på DMF som muliggjør å kunne tilby brukerne et større sett av tjenester som er tilbudt innenfor St. Olavs sykehusnett. Dette fordi mye av St. Olav og DMF er samlokalisert og har ...