• Risk assessment of next generation nødnett utilizing 5G 

      Wik, Christian Wanvik (Master thesis, 2021)
      Nødnett er det mobile kommunikasjonssystemet som Norges nødetater benytter i dag. Nødnett er basert på Terrestrial Trunked Radio standarden som tilbyr en tilfredsstillende tale- kvalitet og funksjonalitet, men mangler den ...