• Storage of sensitive data in a Java enabled cell phone 

      Egeberg, Tommy (Master thesis, 2006)
      NORSK: Dagens personer må ofte gå rundt å huske mange forskjellige passord, som blir brukt til å aksessere mange ulike tjenester. Single sign-on (SSO) løsninger blir derfor utviklet for å gjøre denne passord håndteringen ...