Now showing items 21-40 of 1640

  • Towards Measuring Legal Compliance. A case study on EU Directive 95/46, Article 17: Security in Processing 

   Målbakken, Ole Kristian (Master thesis, 2004)
   NORSK: Behovet for å personvern og beskyttelse av personlig informasjon har vært diskutert helt tilbake fra 1863, da rotasjonspressen ble tatt i bruk og gjorde spredningen av informasjon mer effektiv en tidligere. I ...
  • Rate vulnerability reducing measures for home offices based on a cost effectiveness analysis 

   Lieungh, Steinar (Master thesis, 2005)
   NORSK: Stadig flere bedrifter tar i bruk hjemmekontorløsninger slik at de ansatte kan få muligheten til å jobbe hjemmefra, en eller flere dager i uken. Ved å flytte kontorene ut fra bedriften og hjem til de ansatte, ...
  • Rammeverk for formulering av portable krav til informasjonssikkerhet 

   Ween, Morten (Master thesis, 2005)
   NORSK: Når data skal utveksles i et nettverk, eller det skal gis delt tilgang til data fra forskjellige systemer tilknyttet nettverket, vil aktører i forskjellige deler av nettet håndtere og beskrive sikkerhetsspørsmål ...
  • Using Netflows for slow portscan detection 

   Malmedal, Bjarte (Master thesis, 2005)
   NORSK: Organisasjoner som har en definert sikkerhetsstrategi har ofte implementert systemer for inntrengningsdeteksjon. Slike løsninger fokuserer som regel på sann-tids analyse av sikkerhetstruende hendelser i ...
  • Metrics for Measuring Security in Peer-to-Peer Software 

   Botnen, Ståle (Master thesis, 2005)
   NORSK: Vi ser i dag en økt bruk av Peer-to-Peer (heretter: P2P) teknologier, denne økningen gjelder både i private og kommersielle settinger. Denne nye teknologien kommer i mange ulike former og kan strekke seg fra ...
  • Security and usability assessment of several authentication technologies 

   Sollie, Roar S. (Master thesis, 2005)
   NORSK: I dagens samfunn har det blitt slik at man har endel krav til teknologien. Man ønsker å ha muligheten til å aksessere og utføre oppgaver og tjenester uavhengige av tid og sted. Problemene som da bringes frem er ...
  • Benchmarking CSIRT work processes 

   Kjærem, Ivar (Master thesis, 2005)
   NORSK: Nødvendigheten av å sikre informasjonssystemene i en organisasjon akseptert i dag. Organisasjoner implementerer preventive tiltak for å hinder angripere og ondsinnet programvare tilgang til informasjonssystemene. ...
  • Remote assessment of client trustworthiness 

   Kristiansen, Yngve (Master thesis, 2005)
   NORSK: Når to parter kommuniserer over Internett har server siden liten kjennskap til klientmiljøet. Til tross for dette må serversiden ha tillit til de data den mottar for videre prosessering og at de data den sender fra ...
  • Using the human gait for authentication 

   Søndrol, Torkjel (Master thesis, 2005)
   NORSK: Denne rapporten presenterer en ny metode for å verifisere en persons identitet ved hjelp av kinetisk ganglagsanalyse. Ganglagsdata samles inn ved å bruke en innretning festet til personens bein, hvor den registrerer ...
  • Patch Management Security 

   Simonsen, Jan Vidar (Master thesis, 2005)
   NORSK: Denne Master rapporten fokuserer på sikkerhetsaspektet ved installering av patcher, og vi foreslår en metodikk for å kunne sikre at denne prosessen blir utført uten tap av noen av de implementerte sikkerhetsmek ...
  • Security Incident handling and reporting - a study of the difference between theory and practice 

   Orderløkken, Tore Larsen (Master thesis, 2005)
   NORSK: Private bedrifter og offentlige institusjoner er i stadig sterkere grad avhengig av pålitelige og sikre Informasjon og Kommunikasjons Teknologi (IKT) løsninger. Økning i ”business to business” samt ”business to ...
  • Using Coloured Petri Nets in Penetration Testing 

   Dahl, Ole Martin (Master thesis, 2005)
   NORSK: Nettverkspenetrasjonstesting er en velkjent metode brukt innen sikkerhetstesting. Penetrasjonstesting kan være en omfattende oppgave som krever mye kunnskap og ekspertise, med mange forskjellige teknikker, og et ...
  • Internet filtering and how it affects security, efficiency and thriving in Norwegian companies 

   Deisz, Joachim (Master thesis, 2005)
   NORSK: I dette prosjektet har vi undersøkt hvordan internettfiltrering kan bidra til øket sikkerhet i nettverk, og hvordan internettsensur påvirker organisasjonen sosialt. Vi har valgt en blanding av kvalitativ og kvantitativ ...
  • The use of Levenshtein distance in computer forensics 

   Mangnes, Bjarne (Master thesis, 2005)
   NORSK: Vi benytter oss av datateknologi i stadig størrre grad, og denne teknologien er i ferd med å bli en viktig del av vår hverdag. Bruk av denne teknologien åpner opp mange nye muligheter, men kan også misbrukes til ...
  • Face recognition in a border control environment: non-zero effort attacks' effect on false acceptance rate 

   Fladsrud, Tom (Master thesis, 2005)
   NORSK: Ansiktsgjenkjenning er en biometrisk autentiseringsmetode som har blitt mer og mer relevant de siste årene. Fra å være for unøyaktig, har det blitt en mer moden teknologi som skal brukes i det nye Visa Information ...
  • Browser eavesdropping: how can we prevent our browsers from revealing our private information 

   Gjerde, Randi (Master thesis, 2005)
   NORSK: Våre nettlesere kan benyttes som verktøy for å finne informasjon om oss, kartlegge våre surfevaner, eller enda verre: finne brukernavn og passord. Denne masteroppgaven ser på hvilken informasjon det er mulig å ...
  • Measuring security in a grid computing environment 

   Belsaas, Jørgen (Master thesis, 2005)
   NORSK: Data og nettverkssystemer blir stadig større og mer komplekse siden nye krav til hastighet og kapasitet dukker opp. Informasjonssikkerheten i et slikt system er ofte viktig, spesielt hvis informasjonen som behandles ...
  • God praksis for måling av informasjonssikkerhetsnivå 

   Bakås, Tone Hoddø (Master thesis, 2005)
   NORSK: Rapporten søker å avdekke parametere som påvirker hva som er god praksis for måling av informasjonssikkerhetsnivå i virksomheter, som antas «å være ledende» innen informasjonssikkerhet. For å finne ut hvordan ...
  • Mobility management in adaptable service systems 

   Shiaa, Mazen Malek (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2005:135, Doctoral thesis, 2005)
   Telecommunication service systems have been developing rapidly during the last five decades. The service architectures as well as the technologies for design, implementation, deployment, execution, and management of the ...
  • Kvalitetsmåling av ansattdata 

   Hagen, Jan-Erik (Master thesis, 2005)
   NORSK: Denne rapporten gir oss kunnskap om hvordan forbedre eller bekrefte bedriftens kvalitet på ansattdata i et personalmiljø (HR miljø). Integritet er et av flere egenskaper innen informasjonssikkerhet og innebærer ...