• Machine Learning for bottom-detection in Doppler Velocity Logs 

      Skatvedt, Marie (Master thesis, 2021)
      Den voksende utviklingen og utvidede bruken av autonome undervannsfarkoster (Autonomous Underwater Vehicle, AUV) har bidratt til en økende etterspørsel av nøyaktig, robust og langsiktig undervanns navigasjon. Moderne ...