Now showing items 1833-1852 of 2842

  • Nonlinear Observers for Inertial Systems aided by Real-Time Kinematic Global Navigation Satellite Systems 

   Hansen, Jakob Mahler (Doctoral theses at NTNU;2017:61, Doctoral thesis, 2017)
   This thesis is motivated by recent interest in nonlinear observers for navigation. The field of navigation is dominated by the Kalman filter and its variants. However, nonlinear observers offer some advantages, compared ...
  • Nonlinear Observers for Integrated INS/GNSS Navigation – Implementation Aspects 

   Bryne, Torleiv Håland; Hansen, Jakob Mahler; Rogne, Robert Harald; Sokolova, Nadezda; Johansen, Tor Arne; Fossen, Thor I. (Journal article, 2017)
   Navigation is a term with broad usage in everyday life and can mean the act of moving, moving through an unknown environment, ascertaining a craft's position, or even browsing on the Internet. Originally, the term meant ...
  • Nonlinear Observers for Parametric Roll 

   Olsen, Gunnhild Konstanse Hoff (Master thesis, 2012)
   Parametric roll resonance is a dangerous resonance phenomenon affecting several kinds of ships, such as cruise ships, fishing vessels and container ships. In a worst case scenario parametric roll resonance may lead to roll ...
  • Nonlinear optimization for Hyperparameter computation in Gaussian Processes machine learning 

   Ciuzelis, Vilius (Master thesis, 2019)
   Målene til denne masteroppgaven er: 1. Litteraturstudie på Gaussiske Prosesser (GP), Optimeringsteori og metoden av ulineære konjugerte gradienter (NCG). 2. Ny implementasjon av en GP-algoritme i programvare. 3. Analyse ...
  • Nonlinear Output Constraints Handling for Production Optimization for Oil Reservoirs 

   Suwartadi, Eka; Krogstad, Stein; Foss, Bjarne Anton (Journal article; Peer reviewed, 2012)
  • Nonlinear proper orthogonal decomposition for convection-dominated flows 

   Ahmed, Shady E; San, Omer; Rasheed, Adil; Trian, Iliescu (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Autoencoder techniques find increasingly common use in reduced order modeling as a means to create a latent space. This reduced order representation offers a modular data-driven modeling approach for nonlinear dynamical ...
  • Nonlinear State and Parameter Estimation using Discrete-Time Double Kalman Filter 

   Abdollahpouri, Mohammad; Haring, Mark; Johansen, Tor Arne; takacs, gergely; Rohal-Ilkiv, B (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Dealing with nonlinear dynamics in conventional estimation methods like the extended Kalman filter (EKF) is challenging, since they are not guaranteed to have global convergence, and their instability can arise by selecting ...
  • A novel hybrid analysis and modeling approach applied to aluminum electrolysis process 

   Lundby, Erlend Torje Berg; Rasheed, Adil; Gravdahl, Jan Tommy; Halvorsen, Ivar Johan (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Aluminum electrolysis cells are characterized by harsh environments where several measurements have to be done manually. Due to the operational costs related to manual sampling, the sampling rates of these measurements are ...
  • nRF52 med OpenThread 

   Blom, Marius (Master thesis, 2020)
   Formålet med oppgaven var å fortsette med jobben Grindvik hadde gjort når det kommer til å skrive om Java applikasjonen til C++. Denne oppgaven inkluderte også jobben med å bruke en NRF robot for å kommunisere med den nye ...
  • nRF52 robot with OpenThread 

   Stenset, Arild (Master thesis, 2020)
   Denne oppgaven beskriver endringer gjort på roboten i detalj, hvordan de ble implementert og hvilke vurderinger som ble gjort underveis. Fra tidligere rapporter var problemer med høyre motor kjent i starten av oppgaven. ...
  • NTNU Cyborg - Teaching the Cyborg to recognize humans 

   Froknestad, Amund (Master thesis, 2017)
   Background - Several types of depth cameras exist, utilizing different principles. The camera on the cyborg, a Stereolabs ZED, uses the embedded stereo method which is mechanically simple but computationally expensive. It ...
  • NTNU Cyborg Robot Vision - Implementing VSLAM and object detection in ROS 

   Persen, Nikolai Olav (Master thesis, 2021)
   NTNU Cyborg prosjektet har som mål å ha en Kyborg vandre autonomt rundt i Glassgården ved NTNU, mens den har interaksjoner med studentene den møter. Et essensielt bidrag til dette er implementering av en robust robotsyn ...
  • NTNU Cyborg With Communicational Abilities 

   Kraugerud, Steinar André (Master thesis, 2016)
   Motivated by the unlimited possibilities of combining autonomous robots with speech recognition and synthesis, this thesis aims to provide a robot with the abilities of communicating with human beings in its surroundings. ...
  • NTNU Cyborg: A study into embodying Neuronal Cultures through Robotic Systems 

   Knudsen, August Martinius (Master thesis, 2016)
   Through The NTNU Cyborg initiative, a cybernetic (bio-robotic) organism is currently under development. Using neural tissue, cultured on a microelectrode array (MEA), the goal is to use in-vitro biological neurons to control ...
  • NTNU-Cyborg: Oppsøking av sosiale situasjoner 

   Lilleborge, Stine (Master thesis, 2015)
   Denne rapporten tar for seg arbeidet som er utført i forbindelse med utviklingen av et system som gjør det mulig for en robot å oppdage personer omkring den, og velge ut en av dem som den ønsker å bevege seg mot. Det er ...
  • A nudged hybrid analysis and modeling approach for realtime wake-vortex transport and decay prediction 

   Ahmed, Shady E; Pawar, Suraj; San, Omer; Rasheed, Adil; Tabib, Mandar (Journal article, 2020)
   We put forth a long short-term memory (LSTM) nudging framework for the enhancement of reduced order models (ROMs) of fluid flows utilizing noisy measurements for air traffic improvements. Toward emerging applications of ...
  • Null-Space-Based Behavior Guidance of PlanarDual-Arm UVMS 

   Moe, Signe; Antonelli, Gianluca; Pettersen, Kristin Ytterstad (Chapter, 2014)
  • Numerical Modelling and Model Reduction of Heat Flow in Robotic Welding 

   Martinussen, Mads (Master thesis, 2007)
   The project includes a numerical model of heat flow in robotic welding. The modelling is done in finite element method, and afterwards exported to Matlab where the model will be linearized and model reduced. The ultimate ...
  • Numerical Modelling of Migration Pattern of Salmon Smolts 

   Bui, Erik Che; Hansen, Sander Zakariassen (Master thesis, 2020)
   Bestanden av villaks synker. Det er flere årsaker til reduksjonen i laksebestanden, og en av disse er lakselus. Den kraftige økningen i lakseoppdrett har bidratt til en unaturlig konsentrasjon av lus. Oppførselen til ...
  • Numerical Modelling of Migration Pattern of Salmon Smolts 

   Bui, Erik Che; Hansen, Sander Zakariassen (Master thesis, 2020)
   Bestanden av villaks synker. Det er flere årsaker til reduksjonen i laksebestanden, og en av disse er lakselus. Den kraftige økningen i lakseoppdrett har bidratt til en unaturlig konsentrasjon av lus. Oppførselen til ...