• Alternative metoder for å utsette utbygging i lavspentnettet 

   Hilde, Adrian; Bogfjelldal, Erik; Bjørge, Viljar Monason (Bachelor thesis, 2020)
   Hovedmålet med oppgaven er å analysere hvordan lastflytting kan utsette utbygginger i lavspentnettet. For å svare på dette er en krets i lavspentnettet simulert med tre ulike tiltak som bygger på lastflytting. Tiltakene ...
  • AMS-måleren: Kartlegging og konsekvensanalyse av tilgjengelig utstyr for tilkobling mot HAN-porten 

   Utengen, Geir; Kvernland, Martin Krister (Bachelor thesis, 2019)
   I løpet av 2018 fikk alle norske husstander installert nye strømmålere, såkalte AMS-målere. Disse målerne har mulighet for tilkobling av tredjeparts produkter via HAN-porten for utlesing av detaljert forbruk i sanntid. ...
  • Analyse av lønnsomhet ved investering av flere fjernstyrte brytere i distribusjonsnettet 

   Aarskog, Eirik Anton; Bergsmark, Stine Nathalie; Weiguo, Sun (Bachelor thesis, 2019)
   Formålet med denne oppgaven er å finne gode plasseringer på nye fjernstyrte brytere i distribusjonsnettet i Nord-Østerdalen ved hjelp av et utviklet regneverktøy. Fra 2020 er det nye KILE-satser som gjelder og det vil bli ...
  • Analyse av produksjon og økonomi fra et privat solcelleanlegg i Innlandet. 

   Bruarøy, Ingrid Johanne R.; Yksnøy, Nikolai Sandvik (Bachelor thesis, 2020)
   I bacheloroppgaven er det lagd en analyse av anlegget ved innsamling og systematisering av data for strøm fra vekselretter og smart måler(AMS) fra solcelleanlegget på Biri. Måleperioden var mellom 01.04.2019 og 31.03.2020. ...
  • Analyse av tilkoblingsmuligheter til høyspentnettet- med fokus på distribusjonsnettet og isolerte kabler. 

   Efremova, Natalia; Strøm, Fredrik Andre (Bachelor thesis, 2020)
   Rapporten tar for seg en problemstilling knyttet til mangel på midlertidige tilkoblingsmuligheter til belagte distribusjonsnett. Det er fokusert på belagte linjer og innvirkningen forskjellige tilkoblingsmetoder påvirker ...
  • Analyse av utstyr og isolasjonsnivå i spolejordet nett 

   Nessa, Stian; Lodgaard, Esten; Foldnes, Benedicte-Elise; Simensen, Jostein (Bachelor thesis, 2020)
   Formålet med denne avhandlingen er å få en oversikt over- og analysere ulike normer og forskrifter som omhandler utstyr og isolasjonsnivå i norske spolejordet nett. Resultatet av avhandlingen vil bli brukt til å komme med ...
  • Anvendelse av AMS-data for tapsberegninger i fordelingstransformatorer 

   Lunde, Rune; Mika, Daniel (Bachelor thesis, 2020)
   Innføringen av AMS har disponert målinger som gir en mer detaljert oversikt av kraftnettet. Målingene muliggjør nye metoder å beregne tap og tapskostnader. Resultatene kan anvendes til å optimalisere dimensjonering i ...
  • Anvending av nøyaktige målinger for å detektere individuelle apparater i komplekse bygg. 

   - Hmayed, Hussein; - Ahimad, Samir Huseen; -Archer, Ruben (Bachelor thesis, 2020)
   Moderne bygg blir stadig mer kompleks og består av tusenvis av individuelle komponenter. Alt fra komfyrer, lys, kjøleskap, datamaskiner o.l. Til sammen står denne utviklingen for et stadig økende energibehov, som medfører ...
  • Design og dimensjonering av elektrisk fremdriftssystem for helikoptre og droner 

   Berg, Thomas Rendall; Karlsen, Morten; Malmo, Bård Jakob; Solbrekken, Gustav Georgescu (Bachelor thesis, 2020)
   Den siste tiden har det blitt gjort store fremskritt innen energilagringssystemer for elektriske fremdriftssystemer på fly. Derfor er det også naturlig å tenke på en elektrisk løsning for helikopter. I denne oppgaven er ...
  • Dimensjonering av batteri for reduksjon av effekttopper i banestrømforsyningen 

   Ali,Armeen; Varlid, Stian Larsen (Bachelor thesis, 2019)
   Formålet med denne oppgaven er å utføre analyse av målinger, modellere, simuleringer med tilhørende analyse på banestrømforsyningen for å redusere effekttopper. Dette blir kalt for peak shaving. Det skal undersøkes om et ...
  • Effektbehov i moderne elektriske anlegg – En sammenligning av dimensjonert og målt elektrisk effektbehov i moderne helse- og skolebygg 

   Tømte, Thomas; Weiby, Melina; Skoglund, Trym; Føllesdal, Kjersti (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgaven sammenligner dimensjonert elektrisk effektbehov og målt elektrisk effektforbruk i fire skolebygg og et helsebygg. Den ser i tillegg på installert elektrisk effekt og effekt pr. kvadratmeter. Byggene ...
  • Effektregulering av elbil-lading og smarthus installasjon. 

   Hammer, Kristian; Thomassen, Vegard; Knørr, Filip Storødegård (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikten med prosjektet er å undersøke om det er mulig å redusere installert effekt i boligblokker med effektregulering av elbil-lading. Norconsult ønsker hjelp fra studentene til å finne løsninger for å få ned den ...
  • Elektrifisering av landbruket 

   Rangul, Ole Martin; Sandvik, Ole Eivind; Wagner, Pål; Willoch, Håvard (Bachelor thesis, 2020)
   Klimagassutslipp og miljøpåvirkning er aktuelle tema som kommer opp når vi snakker om dagens og framtidens landbruk. Landbruk med husdyr, spesielt storfe, gir blant annet utslipp av metan som ikke er gunstig. Hvordan kan ...
  • Fasekompensering i regionalnett ved bruk av kondensatorbatteri 

   Jørgensen, Asgeir; Teigen, Erik; Silli, Kristoffer (Bachelor thesis, 2020)
   Formålet med denne oppgaven er å utarbeide en fremgangsmetodikk for plassering av kondensatorbatteri ved bruk av simuleringsprogrammet NetBas. Dette er utført på bakgrunn av at Eidefoss vil optimalisere den reaktive flyten ...
  • Fordelingstransformatorer og tapskostnader - Beregning av en mer detaljert modell for tapskostnader ved bruk av AMS-data 

   Amundsen, Asbjørn Hagset; Vada, Kristian Andre Thomassen (Bachelor thesis, 2019)
   Denne besvarelsen gikk ut på å benytte målte belastningsdata (AMS-data for et år), fremfor prognoserte, fra en fordelingstransformator til å kunne gjøre en mer presis beregning av tap og tapskostnader. Gruppen mottok for ...
  • Hvordan vil endringer i forbruksmønsteret påvirke fremtidige nettinvesteringer 

   Lunderbye, Michael; Heidari, Najib; Norrman, Mats (Bachelor thesis, 2020)
   I dette prosjektet blir AMS data analysert for å danne et bilde av strømnettets forløp over 2019, for 8 nettstasjoner i et lokalt nett. Det blir analysert reelt effektuttak og samtidighetsfaktorer, samt sannsynlige ...
  • Idriftsettelse av 200 kW høymomentsrigg og testing av elektriske maskiner 

   Hofstad, Jomar Aanestad; Olsen, Espen Torlei; Skautvedt, Andreas; Sørlie, Simen Chuenchom (Bachelor thesis, 2020)
   Høsten 2019 anskaffet NTNU en høymomentsrigg for testing av elektriske maskinermed lavt turtall. Høymomentsriggen er utstyrt med en 200 kW drivmotor og en 160 kWpermanent-magnet maskin (PM-maskin) som er utskiftbar for ...
  • Improving automatic reclosing logic "Kongik-Jord" in compensated systems 

   Bremnes, Lars Thaulow; Bøe, Magnus Alexander; Eik, Ruben; Thomassen, Magnus Aune (Bachelor thesis, 2020)
   På grunn av den økende etterspørselen etter elektrisk energi blir det stadig viktigere at kraftnettet er stabilt og driftssikkert. For å holde kraftnettet driftssikkert må alle innretninger fungere optimalt. En av disse ...
  • Kraftforsyning instrumentering 

   Jan Bremnes (Bachelor thesis, 2019)
   Forskningsskipet Kronprins Haakon er et nasjonalt forskningsfartøy med isbrytende egenskaper, som skal overvåke ressurser, miljø- og klimatilstanden i Arktis og Antarktis. Båten er eid av Polar Instituttet, men driftes av ...
  • Kraftsystemanalyse Vesle Kjela Kraftverk 

   Rabbe, Åsmund (Bachelor thesis, 2020)
   Oppgaven tar for seg stasjonære og dynamiske beregninger ved tilkobling av distribuert produksjon i 22kV nettet til Vest Telemark Kraftlag. Det er tidligere gjennomført en vurdering av økonomisk lønsomhet av kraftverket ...