• Automatisk kappanlegg 

      Borgersen, Øyvind; Ødegaard, Per Marius (Bachelor thesis, 2006)
      NORSK: Toten Lauvtre AS på Skreia har spesialisert seg i bearbeiding av trevirke fra lauvtre. De har investert i et kappanlegg av eldre årgang og det har vist seg at styringen til dette anlegget er i en dårlig forfatning. ...