• Lavfrekvent ventilasjonsdemper 

      Haugen, Torgeir (Master thesis, 2011)
      Støy fra ventilasjonsanlegg inneholder ofte en stor del lave frekvenskomponenter, som er vanskelig å dempe med konvensjonelle lyddempere. Dempere som tar slike lave frekvenser er normalt veldig store og plasskrevende, eller ...