• Studenters opplevelse av egen og andres bruk av bærbar datamaskin i forelesninger 

      Leiknes, Halgeir; Volden, Frode Strand; Røise, Tom (Journal article; Peer reviewed, 2014)
      Denne studien har sett nærmere på studenters bruk av egen bærbar datamaskin (heretter kalt PC) i en forelesningssituasjon. Vi har sett på studenters begrunnelse for bruk og faktiske anvendelse av PC. Studien ble gjennomført ...