Now showing items 4861-4880 of 4938

  • Wearable motion capture for 3D games 

   Egge, Iver (Master thesis, 2017)
   The usage of technology to provide platforms for fitness and rehabilitation for the elderly is a field that can have a great impact on society in the future. Motivation for self-care and regular use of such a platform has ...
  • Web Application Security 

   Foss, Julie-Marie; Ingvaldsen, Nina (Master thesis, 2005)
   As more and more sensitive information is entering web based applications, and thus are available through a web browser, securing these systems is of increasing importance. A software system accessible through the web is ...
  • A Web Deployed Multi-Agent Based Approach for Student-Lecturer Appointment Scheduling in Institutions of Higher Learning 

   Bokolo, Anthony Junior; Maureen, Gbefa Peremoboere; Majid, Mazlina Abdul (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Institutions of higher learning such as universities have been positively influenced by the internet which has facilitated learning and teaching. Likewise, this same internet can also support student lecturer appointments, ...
  • Web Interface for Deep Learning with Case Study in Facial Recognition 

   Aasen, Annie; Bjerga, Mikael (Master thesis, 2017)
   With the recent advancements in computational power, artificial neural networks are once again on the rise. However, the increase in depth and complexity further complicates researchers' ability to make sense of a networks' ...
  • Web Portals for Students - A study on students' interest in and intention to recommend university web portals 

   Noddeland, Morten Vaale (Master thesis, 2018)
   In the autumn of 2013, a website called instabart.no was launched. The website catered to students at NTNU and focused on gathering links to the 12 most useful IT services for students. Within a month of its launch, the ...
  • Web Service Clients on Mobile Android Devices: A Study on Architectural Alternatives and Client Performance 

   Knutsen, Johannes (Master thesis, 2009)
   This paper studies Android, a new open source software stack initiated by Google, and the possibilities of developing a mobile client for MPower, a service oriented architecture platform based upon SOAP messaging. The ...
  • Web services og web grensesnitt til QS Manager EE 

   Wik, Odd Amund; Melby, Chris Stian (Bachelor thesis, 2009)
   QS Manager AS med sin brede erfaring innen kvalitetssikring og dokumentasjon har spesialisert seg i, óg bidratt til utvikling av, fagområdet ARI Management (Asset/Resource/Inventory Management); dvs. forvaltning av ...
  • Web Session Modelling for Cluster Analysis and RNN-Based Sequence Prediction 

   Karlsen, Aksel Langø (Master thesis, 2019)
   “Telenor Min Bedrift” (Telenor ASA, 2018) er nettsiden til en mobiloperatør for bedrifter. På denne nettsiden kan brukere opprette og ha oversikt over mobilabonnementer for sine bedrifter. Måten brukerne interagerer med ...
  • Web-based research on cross-modal correspondences between colour and sound. 

   Niewiadomska, Sabina (Master thesis, 2019)
   Cross-modal correspondences between colour and sound or sound and colour are the basis for the colour sonification methods used in some categories of sensory substitution devices or sensory substitution software. This ...
  • Web-based Scalable Visual Exploration of Large Multidimensional Data Using Human-in-the-Loop Edge Bundling in Parallel Coordinates 

   Cui, Wenqiang; Strazdins, Girts; Wang, Hao (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Visual clutter and overplotting are the main challenges for visualizing large multidimensional data in parallel coordinates, which greatly hampers the recognition of patterns in the data. Although many automatic clustering ...
  • Webapplikasjon for logistikkhåndtering 

   Arnstad, Martin; Poznakova, Diana (Bachelor thesis, 2020)
   Egen erfaring og erfaring fra bekjente som jobber i logistikkbransjen viser at noen bedrifter sliter med systemer for logistikkhåndtering, spesielt med registrering av varer ut og inn. Noen mangler til og med et datasystem ...
  • Webapplikasjon for memorering av kanji 

   Grøder, Charlotte Husom; Kristiansen, Eline M. Mentzoni (Bachelor thesis, 2019)
   Å lære seg kanji – ett av tre japanske skriftspråk, kan være vanskelig da tegnene kan fremstå svært komplekse til sammenlikning med europeiske språk. Det vil derfor kunne være ønskelig å lære seg disse på en rask, enkel ...
  • Webapplikasjon for overvåking av lydmålingsutstyr 

   Stensen, Eirik Johan (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunnen for dette systemutviklingsprosjektet er et ønske fra Denstad Consulting AS om å forenkle arbeidet med å overvåke flere lydsystemer samtidig. Det benyttes i dag cirka 7 forskjellige systemer og det blir fort ...
  • Webapplikasjon: innkjøpssamarbeid 

   Løkken, Tor H.; Rolandsgard, Knut; Johansen, Frode T. (Bachelor thesis, 2006)
   Dette er et hovedprosjektet som har gått ut på å lage en webapplikasjon for innkjøpssamarbeid beregnet på Bygger’n butikkene i Valdres. Poenget med denne applikasjonen er å oppnå lavere innkjøpskostnader ved at bedriftene ...
  • WebCRF : medisinske forskningsjournaler på Internett 

   Opsahl, Nils Håkon; Roland, Espen; Skinnes, Bjørnar; Sætre, Øyvind (Bachelor thesis, 2001)
   Kontrollerte kliniske forsøk har hatt stor betydning for utviklingen i medisinen de siste tiår. Metoden går i korthet ut på at man lar forskjellige pasientgrupper få forskjellig behandling, slik at hverken lege eller pasient ...
  • WebEx and Poor Network Quality 

   Indergaard, Mia Grav; Ji, Siyang Emily (Bachelor thesis, 2022)
   Bruk av hjemmekontor har økt de seneste årene i forbindelse med korona-pandemien. Samfunnssituasjonen medførte for mange et plutselig behov for å kunne kommunisere og samarbeide med andre i sanntid uten å måtte møtes fysisk. ...
  • Webløsning for bachelorstudenter ved IDI 

   Schirmer-Mikalsen, Silje (Bachelor thesis, 2021)
   Bacheloroppgaven vil for mange studenter være deres første møte med et prosjekt av en slik størrelse og omfang. Særlig oppstarten kan oppleves som overveldende, hvor det med dagens løsning for informasjonsdistribuering i ...
  • Webløsning for sanntidskommunikasjon i nødsituasjoner 

   Bjørnes, Martin Nordahl (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven er det utviklet et kommunikasjonssystem som er ment å brukes i nødsituasjoner. Mer spesifikt er systemet tenkt å brukes i skoler rundt om i landet. Tanken er at system skal kunne effektivisere koordineringen ...
  • WebSys- Robustness Assessment and Testing 

   Pham, Thuy Hue Thi (Master thesis, 2006)
   In recent years, the World Wide Web (WWW) has become a popular platform for system development. There are several factors that make Web-development special. There is a large number of quality requirements in the Web-based ...
  • Weighted Pattern Matching with PWMs on FPGAs 

   Krutådal, Lars Karsten (Master thesis, 2006)
   This paper has presented a solution to an FPGA-based PWM matcher in the form of the so-called FPWM Prototype, using the hardware facilities on the Cray XD1 Supercomputer. The prototype implementation currently runs as a ...