• Reinforcement learning in process control 

      Mageli, Eskild Ruud (Master thesis, 2019)
      Bruk av forsterkningsinnlæring som kontroller i prosessindustriene ble utforsket som et alternativ for kontroll til sammenligning med vanlige kontrollere. I denne oppgaven var forsterkningsinnlæringsmetodene value based- ...