• Caffeine pollution in aquatic environments - treatment and toxicity 

      Naterstad, Viggo (Bachelor thesis, 2021)
      Halling-Sørensen et al. har blitt kreditert for å ha introdusert det nye feltet "emerging pollutants" i 1998. Begrepet inkluderer forbindelser som ofte finnes i vannmiljøer, som ofte stammer fra medisin eller andre ...