• Flytende tak i en konsertsal 

      Eftevand, Mathias Sandvær (Master thesis, 2013)
      I denne masteroppgaven har det blitt sett på hva som skjer med de vanlige romakustiske parametrene ved å ha et fritthengende flytende tak med åpning mot sideveggene i en konsertsal. Koplingen mellom rommet over og under ...