• Epidemic spreading in an active matter model 

      Øvstetun, Silje (Master thesis, 2020)
      I denne masteroppgaven har vi studert hvordan et virus kan spre seg i en befolkning med mennesker. Vi har gjort dette ved å lage en numerisk modell hvor vi kan teste hvordan ulike tiltak og restriksjoner påviker antall ...