• Fra lærerstyrt undervisning til varierte læringsformer 

      Jakobsen, Anita Nordeng; Waldenstrøm, Lene (Journal article; Peer reviewed, 2017)
      Motivasjon er en av de viktigste faktorene for læring. Aktive og varierte læringsformer, samt bruk av formative og hyppige tilbakemeldinger er sentrale ingredienser for å skape motivasjon for læring. Dette var bakgrunnen ...