• Hvordan kan KRLE-faget fremstille islams mangfold? 

      Nestby, Dag Hallvard (Journal article; Peer reviewed, 2019)
      I denne artikkelen gir jeg et bidrag til den faglige diskusjonen om hvordan islam kan fremstilles i grunnskolens KRLE-fag. Ved hjelp av Robert Jacksons tredelte tilnærming til religion prøver jeg å vise at læreplanens syn ...