• Anti-representasjonalisme og realisme 

   Knowles, Jonathan (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Artikkelen er en kritisk diskusjon av Hubert Dreyfus og Charles Taylors bok Retrieving Realism fra 2015. Artikkelens sentrale anliggende er hvordan vi best skal forstå ideen om «anti-representasjonalistisk» filosofi, og ...
  • Davidson versus Chomsky: Om Fellesspråket 

   Knowles, Jonathan (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Donald Davidson og Noam Chomsky har nokså forskjellige syn på hvordan språk og kommunikasjon skal forstås, men de er enige i at forestillingen om fellesspråk, som engelsk og norsk, ikke bør spille noen rolle i denne ...
  • Det ville i oss og det dyriske 

   Bøe, Solveig (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Dette essayet undersøker det dyriske i oss mennesker og forsøker å knytte det til et begrep om det ville, gjennom en diskusjon av tekstutdrag fra Merleau-Ponty, Aristoteles’ De Anima og Clarice Lispectors roman Nær til det ...
  • Diskursteoriens differensiering – Hvorfor Habermas’ diskursetikk ikke er en etisk teori 

   Lundestad, Øystein (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   I denne artikkelen forsøker jeg å vise at Habermas’ diskursteori gjennomgår en begrepsmessig utvikling som altfor ofte blir oversett, undervurdert eller misforstått i kommentarlitteraturen. Viktige endringer i hans egen ...
  • Hverdagsvirkelighet og Ting i seg selv 

   Netland, Thomas (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   I Retrieving Realism (2015), søker Dreyfus og Taylor (D&T) å 1) forkaste det de kaller «medieringsbildet» til fordel for en «kontaktteori» om forholdet mellom sinn og verden, 2) forsvare et skille mellom «hverdagsvirkeligheten» ...
  • Næss og moderne argumentasjonsteori 

   Reitan, Magne Kristian (Peer reviewed; Journal article, 2016)
  • ”Om å gjenvinne stemmen – Merleau-Ponty. Psykoanalysen og kroppens fenomenologi“ 

   Finke, Ståle Rainer Strøm (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Denne artikkelen forsøker å vise hvordan Merleau-Pontys analyser av kropp og persepsjon kan gjøres fruktbare for aktuelle begrepsutviklinger innen psykoanalytisk og klinisk diskurs. Merleau-Pontys tilnærming og kritikk ...