• Deltaker og tilskuer - en ontologisk distinksjon. Naturalismekritisk perspektiv på sannhet, årsaker og grunner. 

   Wyller, Truls Egil (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Jeg argumenterer for at rasjonelle grunner til å gjøre eller mene ting ikke er mulige gjenstander for objektive, teoretiske sannheter. De finnes bare som ledd i en praksis av subjektiv stillingtaken til abstrakte saksforhold ...
  • Fornuftens selvinnhenting og selvbegrunnelse - Karl-Otto Apel 1922-2017 

   Øfsti, Audun (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Ingress: Karl-Otto Apel, født i Düsseldorf 15. mars 1922, døde den 15. mai. Han må regnes som en av de viktigste europeiske filosofer etter 2. verdenskrig. Etter løslatelse fra alliert krigsfangenskap høsten 1945 begynte ...
  • Hva slags filosofi trenger samfunnet? 

   Wyller, Truls Egil (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Every human being may be said to be a philosopher, endowed with the capacity to reflect on her own life as part of some general worldview or even 'ontology'. With that said, it is not obvious what kind of philosophical ...
  • Hvor stor er en ting? Om rommets partikulære subjektivitet 

   Wyller, Truls (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Et partikulært til forskjell fra konseptuelt rom finnes ikke som gjenstand for mulige sannheter uten en global målestokk for sammenlikning av relasjonelt ekvivalente verdener. I sin rolle som rasjonell aktør kan mennesket ...
  • Ryktenes og sladderens pragmatikk 

   Borge, Steffen (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   In this paper I address the topics of the pragmatics of rumours and gossip, on the one hand, and the question of unwarranted questions, on the other. I briefly introduce the case of Bill Clinton who got asked by the press ...
  • Teori og praksis. Svar til Audun Øfsti 

   Wyller, Truls (Journal article, 2014)
  • Tiden og døden 

   Wyller, Truls (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Tidsidealisme vil her si at tid og forandring knyttes til forekomsten av en eller annen type levende bevissthet. Artikkelen drøfter konsekvensene av denne typen idealisme for en tilstand uten liv, altså av død. Utgangspunktet ...