• Israel i fare - Norsk pressedekning av forløpet til seksdagerskrigen 

      Johnsen, Hedda Engnæs (Bachelor thesis, 2018)
      'Israel i fare: norsk pressedekning av forløpet til seksdagerskrigen' tar for seg de knappe tre ukene fra 16. mai til 5. juni 1967; fra egyptiske president Nasser begynner å flytte tropper inn i Sinaiområdet, til krigsutbruddet ...