Now showing items 729-729 of 729

    • Æren på tinget : konflikter og lovbrudd i Jemtland 1621-1643 

      Oterhals, Henrik (Master thesis, 2016)
      Problemstillingen min er todelt. For det første ønsker jeg å gi et bilde på kriminaliteten i Jemtland basert på tingbøkene. Jeg vil kvantifisere de opplysningene som fremkommer i kildene og drøfte resultatet. I denne ...