• Arbeidsrettet rehabilitering og hverdagens motstand 

      Fjellså, Ingvild Firman; Stokken, Roar; Tjora, Aksel (Journal article; Peer reviewed, 2019)
      Artikkelen undersøker hvordan ideen bak et arbeidsrettet rehabiliteringstiltak samsvarer med rehabiliteringsdeltakernes utfordringer i hverdagslivet. Den tar utgangspunkt i et tiltak for personer som har vært langtidssykemeldte ...