• Affektivitet og postdiskursiv teori 

   Svendsen, Stine H. Bang (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Affekt signaliserer en fornyet interesse for det utenomdiskursive, påpeker Stine Helena Bang Svendsen. Men begrepet «affekt-teori» skjuler et mangfold av tilnærminger som er mer samtidige enn egentlig like. Forstår man de ...
  • Bioteknologiske framtider. Refleksjoner over endringene i bioteknologiloven fra et kjønnsforskningsperspektiv 

   Stuvøy, Ingvill; Kirpichenko, Maria; Kristensen, Guro Korsnes; Lie, Merete; Moratti, Sofia (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Etter år med politisk tautrekking fikk Norge i mai 2020 en ny bioteknologilov, hvorav flere av endringene omhandlet assistert reproduksjon. Hensikten med denne kommentarartikkelen er å invitere kjønnsforskere til å reflektere ...
  • Fortellinger om feminisme og motforestillinger mot statsfeminisme. En analyse av norske avistekster 2007-2011 

   Sørensen, Siri Øyslebø (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Artikkelen tar for seg motforestillinger mot statsfeminisme som sirkulerer i norsk offentlighet. Med fraspark i en tese om medialisering av politikk og samfunn studeres et utvalg tekster fra norsk avispresse. Fortellerlinjer ...
  • Framstillinger av kvinner kledd for makt 

   Bolsø, Agnes; Mühleisen, Wencke (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Forfatterne undersøker og diskuterer klærnes evne til å fremme eller også hemme autoritet. Med fotografier av kvinnelige toppledere som eksempler, undersøkes kulturelle og symbolske betydningsstrukturer vedrørende klær, ...
  • Grønn likestilling: Miljøpartiet de grønne og mulighetene for en grønn likestillingspolitikk : 

   Bolsø, Agnes; Svendsen, Stine H. Bang (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Denne artikkelen har et dobbelt siktemål: for det første å undersøke Miljøpartiet De Grønnes (MDGs) kjønnsforståelse og likestillingspolitikk. For det andre ønsker vi gjennom studien å bidra til debatten om økologisk ...
  • Interseksjonalitet - et fruktbart begrep 

   Gullikstad, Berit (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Hvorfor har interseksjonalitet fått en slik voldsom gjennomslagskraft? Berit Gullikstad sporer begrepets framkomst og de viktigste avgrensningsdebattene, og argumenterer for at det nettopp er begrepets åpenhet for ...
  • Jakten på kvinners spesifikke bidrag til lederskap 

   Bolsø, Agnes (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Påstanden at kvinner har spesifikke verdier og kompetanse fordi de er kvinner, behøver i de fleste sammenhenger ingen nærmere begrunnelse. I spørsmålet om kvotering av kvinner til styreverv ser vi for eksempel en forventning ...
  • Kjønn fra innsiden 

   Lie, Merete (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Artikkelen diskuterer relevansen av de nye biovitenskapene for forestillinger om kjønn, kropp og reproduksjon. I forskning og forskningsformidling innenfor bioteknologi benyttes en ny type bilder av kroppens indre, produsert ...
  • Kjønnsbalanse gjennom aksjonsforskning og lokal kunnskaping 

   Sørensen, Siri Øyslebø; Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Knut Holtan; Kristensen, Guro Korsnes (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Denne artikkelen introduserer begrepet lokal kunnskaping som betegner prosesser med en samtidig utvikling av kunnskap, mening og handling som vi finner er nødvendige for å sette i gang endring og bidra til forbedret ...
  • Kjønnslikestilling i inkluderingens tjeneste? 

   Annfelt, Trine; Gullikstad, Berit (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   I norsk politikk ble likestillingsintegrering (gender mainstreaming på engelsk) tatt i bruk som strategi utover 2000-tallet. Målet med likestillingsintegrering er å oppnå kjønnsrettferdighet og kjønnslikestilling for alle. ...
  • Kroppen og fantasiene om den. Det allmenne ved transkjønn. 

   Bolsø, Agnes (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   I artikkelen analyseres intervjuer med personer som kan identifisere seg som transpersoner. Alle informantene som blir sitert i artikkelen, har på et tidspunkt vurdert medisinsk korrigering av kroppen. De er bevisste om ...
  • Likestillingsproblemer i integreringspolitikken 

   Bjartnes, Kristine Sommerset; Sørensen, Siri Øyslebø (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   In this article, we examine how the concept of gender equality (‘likestilling’) is used and works within the context ofintegration policy as it is presented in Norwegian party programs from the periods of 2013-2017 and ...
  • Om mat og menn 

   Kvaal, Stig (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Artikkelen undersøker hvordan menn og menns matpraksiser og preferanser presenteres i norske kokebøker for mennsom er utgitt etter 2. verdenskrig. Mitt utgangspunkt er at disse ikke bare inneholder oppskrifter på matretter. ...
  • Statsfeminismens møte med næringslivet : bakgrunnen og gjennombruddet for kjønnskvotering i bedriftsstyrer som politisk reform 

   Sørensen, Siri Øyslebø (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Artikkelen utforsker hvordan prosesser og hendelser på forskjellige samfunnsarenaer bidro til innføringen av kjønnskvotering i bedriftsstyrer i 2003. Denne reformen fremstilles ofte som likestillingspolitikk på en ny arena, ...