• Materialitet og mening i menneskets tidsalder? 

   Finstad, Terje; Skjølsvold, Tomas Moe (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Menneskelig aktivitet påvirker ikke lenger bare isolerte økosystemer, avgrensede klimatiske prosesser eller enkeltstående lokalmiljø. Vår tilstedeværelse, våre handlinger og liv påvirker på fundamentalt vis planeten. Enkelte ...
  • Mediemagneten Mongstad - debatten om CO2-fangst og -lagring i norske aviser 

   Swensen, Eirik Frøhaug (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Whether Norway should make use of its own natural gas resources or not has been discussed at length during the past decade. The debate gained momentum when the development of technology for carbon capture and storage (CCS) ...
  • Når jentene må inn i skapet: Seksuell trakassering og kjønnsfrihet i online dataspill 

   Karlstrøm, Henrik; Ask, Kristine; Svendsen, Stine H. Bang (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   This article presents findings from a Norwegian research project on sexual harassment in online gaming. Based on an online survey (N=935) and expert interviews (N=8) with players, the authors examine sexual harassment, how ...
  • Spiller du riktig? Tid, moral og materialitet i domestiseringen av et online dataspill 

   Ask, Kristine (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Denne artikkelen handler om bruk av dataspill i hverdagskontekster. Et sentralt poeng er hvordan utfordringer gitt av spillet kan komme i konflikt med eller støtte oppunder sosiale relasjoner, dagligdagse rutiner og ...