• Kritikken av Fifty Shades of Grey Den gode og den dårlige BDSM 

      Røkke, Alma (Master thesis, 2019)
      I denne oppgaven har jeg intervjuet praktiserende BDSM-ere som er organisert i Norsk forening for sadomasochister og fetisjister – SMiL. Oppgaven handler om informantenes resepsjon av Fifty Shades of Grey: Fanget, den ...