• Fedrekvote og farskap. Å bli far gjennom arbeidsliv og familieliv 

      Rødje, Camilla T. (Master thesis, 2011)
      I denne oppgaven undersøker jeg fedrekvotens betydning for produksjon av farskap som kjønnet arena. Jeg betrakter farskap som en kulturell konstruksjon, skapt sosialt i interaksjon med omgivelsene. Både kjønn, maskulinitet ...