• Bokvalitet for hvem? 

      Berger, Simon Aleksander Johan Krajči (Master thesis, 2020)
      God bokvalitet for alle er et sentralt mål både i Norges nasjonale og kommunale boligpolitiske planer. Denne masteroppgaven ser nærmere på hvordan Trondheim kommune forvalter ansvaret for å sikre god bokvalitet for sosialt ...