• Kjønnslikestilling i inkluderingens tjeneste? 

   Annfelt, Trine; Gullikstad, Berit (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   I norsk politikk ble likestillingsintegrering (gender mainstreaming på engelsk) tatt i bruk som strategi utover 2000-tallet. Målet med likestillingsintegrering er å oppnå kjønnsrettferdighet og kjønnslikestilling for alle. ...
  • KOMPLEKSITET VERSUS FORSKJELL: FARSKAP BLANT MINORITETSETNISKE FEDRE I DAGENS NORGE 

   Hoel, Anette Schjerpen (Doctoral thesis at NTNU;2016:239, Doctoral thesis, 2016)
   Avhandlingen er en empirisk studie av farskap blant minoritetsetniske menn i Norge, og bygger på kvalitative intervjuer med fedre med ulik landbakgrunn. Mer empirisk forskning om farskap blant minoritetsetniske menn ...
  • Kulturelle forståeleser av begrepet "innvandrer": En analyse av IMDis rapporter om mangfold i heleide statlige virksomheter 

   Sørevik, Tina Nanina (Master thesis, 2011)
   Fokuset i denne oppgaven har vært å se nærmere på de kulturelle forståelsene av begrepet ’innvandrer’ som ligger til grunn for Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) rapporter om mangfold i heleide statlige ...
  • Mot et ikke-diskriminerende sosialt arbeid 

   Gullikstad, Berit; Sverdljuk, Jana Bentze; Annfelt, Trine (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   I denne artikkelen er kjønnslikestilling som verdi og væremåte utgangspunkt for en diskusjon om sosialt arbeid som viktig instans i realiseringen av et inkluderende samfunn. Vi analyserer arbeid med minoritetsetniske ...
  • Om "oss" som likestilt : 

   Annfelt, Trine (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   The notion of (gender) equality has a unique position in Norwegian and Nordic self-image. Today âweâ regard ourselves as world champions in gender equality, and at the same time âweâ position (non western) immigrants and ...