• Kunnskapens koreografi : hva metode er og gjør i kunnskapsintensive bedrifter 

      Amdahl, Eva (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2005:81, Doctoral thesis, 2005)
      Ambisjonen i denne avhandlingen er å undersøke metode på en bred måte. Et fokus på hvordan metoder produseres for å overbevise om egen nytte, eller i forhandlinger med uinteresserte eller uvillige ansatte, krever også ...