• Amp over IP: Analog fjernprosessering av audio over IP-nettverk 

      Schjelderup, Halvor (Master thesis, 2019)
      Dette masterprosjektet har hatt som mål å lage en gitarforsterker som kan brukes i sanntid og fjernstyres over internett fra bunnen av. Med utgangspunkt i et rammeverk for C++ kalt Juce og mikrokontrolleren Bela har jeg ...