Now showing items 190-209 of 388

  • Kor på skeiva 

   Sletten, Snorre Mortveit (Master thesis, 2021)
   Denne masteroppgaven vil undersøke student- og akademiske kor i Tromsø i et kjønns- og queer perspektiv. Gjennom feltarbeid vil den forsøke å avdekke hvordan kjønn blir utøvd i korene, hvordan forskjellene mellom kjønnene ...
  • Kråkesølv: Ein studie i nordnorsk indie-rock 

   Eskeland, Anna-Christin Berger Eskeland (Master thesis, 2022)
   Denne masteroppgåva tek for seg det Bodø-baserte indie-rockebandet Kråkesølv. Gruppa starta opp i 2009 og er kjent for å vere dei fyrste som gjorde indie-rock-sjangeren på norsk, med tekstar på klingande nordlandsk-dialekt. ...
  • Kringkastingsorkesterets posisjon i dagens NRK 

   Selnæs, Rebecca (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag Formålet med denne bacheloroppgaven er å redegjøre for hvilken posisjon kringkastingsorkesteret har i dagens NRK. Fokuset vil i all hovedsak dreie seg om de kunstneriske aspektene samt orkesterets produksjon ...
  • Kritikk av El Sistema 

   Vatsvåg, John Ådne. (Bachelor thesis, 2021)
   El Sistema er en organisasjon i Venezuela, grunnlagt av José Antonio Abreu, med et mål om å redde fattige barn og unge ut av fattigdom gjennom musisk utdannelse og praksis. Organisasjonen er anerkjent av mange på nasjonalt ...
  • Kunsten å kommunisere sangteknikk til kor: En kasusstudie av tre dirigenters praksis 

   Fostad, Ingrid (Master thesis, 2013)
   Denne masteravhandlingen handler om kommunikasjon av sangteknikk til kor, nærmere bestemt hvordan dirigenter kommuniserer de sangtekniske parameterne holdning, støtte, kjeveåpning og intonasjon. Materialet ble samlet inn ...
  • Kunsten å vurdere dans - Kritisk diskursanalyse av læreplanene i dans på videregående skole og undersøkelse av én danselinjes vurderingspraksis 

   Husby, Victoria (Master thesis, 2017)
   I denne mastergradsoppgaven undersøker forfatteren vurderingsarbeid i dans i videregående skole. Problemstillingen forfatteren jobber ut ifra er hvordan vurderingsarbeid i dans i videregående opplæring kan forstås i spennet ...
  • Kva er det viktigaste ein skal lære på musikklinja? Musikklinja i vidaregåande skule som musikkpedagogisk verksemd. 

   Lone, Solveig Rivenes (Master thesis, 2021)
   I denne masteroppgåva tar eg for meg ulike aspekt ved musikklinja i vidaregåande skule som ei musikkpedagogisk verksemd. Sentrale spørsmål som blir tatt opp er: Kva er det viktigaste ein skal lære på musikklinja? Kva er ...
  • L'incoronazione di Poppea 

   Ingri Bjørnerud (Bachelor thesis, 2018)
   I sitt essay 'Death of the Author' argumenterte Barthes for at man ikke skulle ta utgangspunkt i et kunstverks auteur (forfatter) når man vil finne mening i det. Hvordan passer dette med Busenello og Monteverdis opera ...
  • La Famille Dansant. Investigating the Family Structure and Repertory of the Johannesénske Balletselskab 

   Fiskvik, Anne Margrete (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   The performance history of the Johannesénske Balletselskab spans a long period. In different shapes, sizes and names the ensemble was on the road for 30 years. This article analyses the activities of the Johannesénske ...
  • Laptop som musikkinstrument: Fortolkningsmessig fleksibilitet i musikkteknologisk praksis 

   Wallumrød, Peter (Master thesis, 2019)
   Interessen for laptopen som et musikkinstrument er i stadig vekst. Dette teknologiske verktøyet er riktignok ikke kun et instrument for musikk, men også for tekstredigering, regnskapsføring, regninger og mye mer. Laptopen ...
  • Learning to Code Through Web Audio: A Team-Based Learning Approach 

   Xambó, Anna; Støckert, Robin; Jensenius, Alexander Refsum; Saue, Sigurd (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   In this article, we discuss the challenges and opportunities provided by teaching programming using web audio technologies and adopting a team-based learning (TBL) approach among a mix of colocated and remote students, ...
  • Ledemotiv i Star Wars-filmane 

   Brakestad, Eirik Myhre (Bachelor thesis, 2022)
   Bacheloroppgåva mi vil ta for seg tre ledemotiv frå John Williams sin musikk i dei seks første Star Wars-filmane. Hovudspørsmåla eg vil gi svar på er: Kva funksjon har ledemotiva i musikken til Star Wars, og kva er det er ...
  • Ledemotiv og intertekstualitet i musikken til Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1 og Part 2 

   Kotsbakk, Jørgen (Bachelor thesis, 2021)
   Filmserien om Harry Potter har hatt stor kulturell innvirkning og har blitt sett av millioner av mennesker. Overraskende nok er det skrevet relativt lite om musikken bak de populære filmadapsjonene. Få vet hvem som komponerte ...
  • Les Misérables: Fantine og Eponine, søstre i ord og musikk. 

   Utstøl, Kristine (Bachelor thesis, 2019)
   I «Les misérables and its afterlifes, Between page, stage and screen» blir Fantine og Eponine beskrevet som «sisters in misère», som kan oversettes til søstre i elendighet/miserabelhet. I denne oppgaven skal jeg se nærmere ...
  • Live Convolution with time-Variant Impulse Response 

   Brandtsegg, Øyvind; Saue, Sigurd (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This paper describes methods for doing convolution of two live signals, without the need to load a time-invariant impulse response prior to the convolution process. It was developed in the context of creative live electronic ...
  • Live Convolution with Time-Varying Filters 

   Brandtsegg, Øyvind; Saue, Sigurd; Lazzarini, Victor (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The paper presents two new approaches to artefact-free real-time updates of the impulse response in convolution. Both approaches are based on incremental updates of the filter. This can be useful for several applications ...
  • Live Repurposing of Sounds: MIR Explorations with Personal and Crowdsourced Databases 

   Xambo Sedo, Anna; Roma, Gerard; Lerch, Alexander; Barthet, Mathieu; Fazekas, György (Chapter, 2018)
   The recent increase in the accessibility and size of personal and crowdsourced digital sound collections brought about a valuable resource for music creation. Finding and retrieving relevant sounds in performance leads to ...
  • Lost in the Grid: en studie av MIDIs revolusjonerende og videreførende aspekt 

   Boassen, Bjørn Mack (Master thesis, 2019)
   Denne avhandlingen, Lost in the Grid: en studie av MIDIs revolusjonerende og videreførende aspekt omhandler implementeringen av MIDI teknologien i lys av komposisjonspraksis, lydbruk, brukervennlighet og dens demokratiserende ...
  • LOUD! 

   Lykke, Are Årøen (Bachelor thesis, 2022)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg produksjon av musikk i sjangeren drum and bass, og foreslår produksjonsteknikker som egner seg for å oppnå en «loud» miks. Under arbeidet med oppgaven har jeg skrevet og produsert tre ...
  • Luftforsvarets musikkorps 

   Øwre, Jan Viggo Moksnes (Master thesis, 2018)