• Dramaturgi som vitenskap? 

   Gladsø, Svein (Journal article, 2019)
  • Fra tilskuer til vitne i virkelighetsteatrets rom 

   Bruun, Ellen Foyn (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   I denne artikkelen undersøker jeg en forestilling som inngikk i et sosialt tiltak med unge voksne utenfor utdanning og arbeid, i regi av Ville Veier, et entreprenørskap i Stavanger. Alle scenene var bygget på deltakernes ...
  • Klasserommet som Agora – et reelt demokratisk rom? 

   Storsve, Kristine; Rasmussen, Bjørn K.; Gjærum, Rikke Gürgens (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   I denne artikkelen undersøker vi hvorvidt en spesifikk dramapraksis kan bidra til å styrke klasserommets potensial som demokratisk arena. Det vil fremgå av analysen hva dette potensialet kan være ...