• Luksus i Luster. Høgendeskirken Urnes 

      Stang, Margrethe C. (Journal article; Peer reviewed, 2017)
      Urnes kirke regnes av mange som den største juvelen i Fortidsminneforeningens eiendomsportefølje. Stavkirken er spektakulært plassert på odden Ornes,1 med høye berg over seg og bratte skråninger ned mot Lustrafjorden under ...