• Fra patricius til magister militum: Historien om Ricimer og Aspar 

      Sperle, Haakon (Master thesis, 2014)
      Oppgaven tar for seg og sammenlikner de to senromerske generalene Flavius Ardabur Aspar og Flavius Ricimer, deres innflytelse og påvirkningskraft på den vest- og østromerske keisertronen i siste halvdelen av 400-tallet, ...