• Rammer for handling? Klimaskeptikere i den norske klimadebatten 

      Swensen, Eirik Frøhaug (Journal article; Peer reviewed, 2013)
      Klimaforskningen i dag konkluderer i all hovedsak med at økte CO2-utslipp skyldes menneskelig aktivitet og må begrenses. Likevel finnes det i denne debatten stemmer som formidler en alternativ forståelse. Denne artikkelen ...