• Mot et ikke-diskriminerende sosialt arbeid 

      Gullikstad, Berit; Sverdljuk, Jana Bentze; Annfelt, Trine (Journal article; Peer reviewed, 2014)
      I denne artikkelen er kjønnslikestilling som verdi og væremåte utgangspunkt for en diskusjon om sosialt arbeid som viktig instans i realiseringen av et inkluderende samfunn. Vi analyserer arbeid med minoritetsetniske ...