• Hydro i Quatar - Læring og CSR-arbeid 

      Hamnaberg, Håvard (Master thesis, 2005)
      Denne oppgåva tek føre seg koplinga mellom Corporate Social Responsibility (CSR) og organisasjonsmessig læring. CSR er ei kjelde til usikkerheit hos leiarar, og leverer uvande problemstillingar for ein ingeniørorganisasjon. ...