• Miljødatabase og miljødeklarasjoner for møbler 

      Fet, Annik Magerholm Fet; Skaar, Christpfer; Riddervold, Birte (Reports from Industrial Ecology Programme (IndEcol), 1501-6153; 2006:1, Research report, 2006)
      Etterspørselen etter kvantifisert og kvalitetssikret miljøinformasjon om produkter og tjenester har økt de siste årene. Målsettingen med prosjektet ”Miljødatabase og miljødeklarasjoner for møbler” er å gi møbelindustrien ...