• A study of Machine Learning for Predictive Maintenance - A topic and programming guidance 

   Lærum, Kåre Hartlapp (Master thesis, 2018)
   A significant potential and interest is found for Predictive Maintenance (PdM) and Machine Learning (ML). Both fields are under development and need further research. Through collaboration with the Norwegian maintenance ...
  • Additiv tilvirkning av ekstruderingsverktøy med optimaliserte kjølekanaler 

   Sandøy, Rune Kringstad (Master thesis, 2015)
   For ekstrudering av aluminium er temperatur en viktig parameter. Høyere temperatur fører til redusert belastning på maskin og verktøy, samtidig som for høy temperatur fører til risiko for feil på produktet. Det er også ...
  • Additiv tilvirkning av verktøy for aluminiumstøping 

   Wilberg Hovig, Even (Master thesis, 2017)
   Hovedmålet med denne masteroppgaven er å undersøke hvordan prosessparametere ved lavtrykkstøping kan manipuleres for å støpe gods med lavere veggtykkelse enn det som er standard i dag. Parametere som nevnes er a) ...
  • Additive Manufactured Robot Grippers With Advanced Functionality 

   Steen, Sverre (Master thesis, 2016)
   Kongsberg Automotive produces injection molded parts. These are removed from the mold with a robot gripper. These robot grippers have grown larger as the complexity of the molds grew. This has increased the amount of ...
  • Advantages of Digital Twins in the Production Processes of High Cost Aerospace Components 

   Gjølmesli, Sverre Kyrkjebø (Master thesis, 2018)
   The increasing demand of components with high strength to weight ratio, excellent corrosion resistance and high-temperature strength from the aerospace industry require their suppliers to produce complex geometries of ...
  • CAM-programvare for CNC-programmering 

   Andfossen, Alexander John (Master thesis, 2017)
   Autodesk Fusion 360 ble introdusert i 2013 og har siden utviklet seg til å bli den foretrukne programvaren for CAD/CAM blant de ansatte på verkstedet på MTP Valgrinda, NTNU. Det har frem til nå manglet en postprosessor til ...
  • Data Mining for Intelligent Green Monitoring of Machine Centers - Backlash Error Analysis for Condition Monitoring 

   Braaten, Jørgen (Master thesis, 2015)
   The European Union has pledged to limit climate change by reducing energy consumption and the manufacturing industry is among the biggest energy consumer in Europe. A project named Intelligent Green Monitoring (IGM) is ...
  • Dataassistert toleransesetting 

   Sundal, Frode Andre (Master thesis, 2016)
   Denne masteroppgaven tar for seg hvordan geometriske produktspesifikasjoner kan bli redigert og inspisert ved hjelp av dataassistert toleransesetting. Metodene som benyttes i dag er i stor grad erfaringsbaserte og det ...
  • Design of Compact Separator Laboratory 

   Ellefsen, Andre Listou; Aasen, Emil Yde (Master thesis, 2016)
   Most of the easily accessible offshore oil and gas resources have been developed. As a result of this, subsea production and processing has over the last decade been regarded as the future of the offshore oil and gas ...
  • Development of an Automated Bin Picking System for Cluttered Environments 

   Vadheim, Sondre Aleksander; Østerdal, Hans Bratland (Master thesis, 2018)
   The amount online purchases conducted by consumers show no sign of declining, and the growth in retail sales have rapidly increased over the last decade. This growth is driving the demand for automated packing and shipping ...
  • Industry 4.0 - Digital Twins and OPC UA 

   Øvern, Aksel (Master thesis, 2018)
   This project explores the term Industry 4.0 (I 4.0) and the use of Digital Twins (DTws) as an asset in this modern industrial revolution. A DTw can be described as a digital replica of a physical system including data about ...
  • Pneumatic Components and Alumina Feeding Equipment HAL4e 

   Øystese, Simen Vatslid (Master thesis, 2015)
   This thesis presents the current design variations and possible solutions for optimisation of the alumina distribution system for the next generation aluminium production cell. The alumina distribution system is of high ...
  • Primitive Shape Detection in Point Clouds 

   Sveier, Aksel (Master thesis, 2016)
   Industrial processes often involves handling of objects and surfaces shaped like geometric primitives. This should be taken into consideration when designing computer vision-based systems for such processes. Both pose and ...
  • A Python based Simulation of Industrial Scenarios - An investigation of throughput time 

   Bjerke, Lars Erik (Master thesis, 2018)
   The goal of the thesis is to find a simulation package suitable for industrial application, create a model, run simulations with it and investigate the goodness of the choice. This thesis uses the object-oriented programming ...
  • Robotic welding of Tubes with Correction from 3D Vision and Force Control 

   Bredvold, Simen Hagen (Master thesis, 2016)
   The maritime industry are using steel tubes in both ship building and in the aquaculture industry. To keep labor cost down and to increase quality they want to expand their expertise in robotic welding to manufacture their ...
  • Robotsveising med korreksjon fra 3D-kamera 

   Njåstad, Eirik Bjørndal (Master thesis, 2015)
   Robotisert sveising benyttes for tilvirkning av mange slags produkter. I denne masteroppgaven har muligheten for å integrere et 3D kamera i et sveiserobotsystem blitt vurdert, med sikte på å forbedre programmeringsprosessen ...
  • Robust og fleksibel automatisert montasje av trykkluftskoblinger 

   Sjølie, Peter (Master thesis, 2017)
   Kongsberg Automotive Raufoss (KA) produserer et stort antall ulike koblinger til trykkluftssystemer på større kjøretøy. Hoveddelen av koblingene benyttes i bremsesystemer, og som følge av sikkerhetskravene stilles det svært ...
  • Tracking a Moving Object with an Industrial Manipulator using a Particle Filter 

   Hystad, Håkon (Master thesis, 2018)
   As industries are getting more automated the demand for new sensor technologies and algorithms increases. Industrial manipulators have for instance been equipped with more sensors to handle increasingly complex tasks to ...
  • Utvikling av system for robotisert avgrading av rustfritt stål 

   Haugen, Øystein (Master thesis, 2015)
   Grader er en del av et arbeidsstykke som ligger utenfor den ønskede geometrien. Avgrading er prosessen som fjerner det gjenværende materialet uten å genere verdi til produktet. Store summer kan spares ved å fjerne ...