• Modelleringsmetodikk for kontaktanalyse av settherdet kam 

      Natås, Vidar (Master thesis, 2013)
      SamandragEin settherda kam har blitt undersøkt med tanke på kontaktutmatting. Metodane som er nytta byggjer på kjente utmattingsteoriar, som anten er utvikla for å dekkje fenomenet kontaktutmatting, eller som er laga for ...