• Verdikjede fagarbeider 

      Magerøy, Kristoffer; Finnestrand, Hanne Gudrun; Ravn, Johan E.; Solem, Anniken; Øyum, Lisbeth (SINTEF Rapport;, Research report, 2016)
      Dette er sluttrapporten for kvalifiseringsprosjektet Verdikjede fagarbeider. Verdikjede fagarbeider er støttet økonomisk av Regionale forskningsfond Midt-Norge og aktiviteten i prosjektet pågikk i 2015. Prosjektgruppa har ...