• Sanntidsdatafangst i byggeprosjekter 

      Karlsen, Therese; Funderud, Matilde (Master thesis, 2016)
      Ved å gjenbruke informasjon i sanntid har et prosjekt gode forutsetninger for å oppnå en vellykket prosjektgjennomføring. Dette forutsetter gode systemer for informasjonsflyt og relevant datafangst utført til riktig tid. ...