• Aluminium Concept Development of Sustainable and Modular Closed Fish Farm 

   Bergum, Kjell Sverre Høyvik; Isungset, Birgit Vindegg (Master thesis, 2019)
   Målet med denne oppgaven er å undersøke mulighetene for et modulært og skalerbart aluminiumkonsept for et lukket oppdrettsanlegg. Denne oppgaven tar sikte på å identifisere mulige løsninger gjennom kontinuerlig konseptutvikling, ...
  • Aluminium Concept Development of Sustainable and Modular Closed Fish Farm 

   Bergum, Kjell Sverre Høyvik; Isungset, Birgit Vindegg (Master thesis, 2019)
   Målet med denne oppgaven er å undersøke mulighetene for et modulært og skalerbart aluminiumkonsept for et lukket oppdrettsanlegg. Denne oppgaven tar sikte på å identifisere mulige løsninger gjennom kontinuerlig konseptutvikling, ...