• Fatigue loads in a Francis turbine runner 

      Lødemel, Eirik (Master thesis, 2019)
      Utvidelsen av fornybare energikilder i det europeiske energimarkedet fører til en økende etterspørsel etter regulerbare energikilder som kan stabilisere nettfrekvensen. Vannkraft kan fungere som en regulerbar energikilde, ...