• Analyse av tappevannsanlegg i idrettsbygg 

      Stakset, Jørgen; Balendran, Edvart Bahi S.; Skavhaug, Håkon O. (Bachelor thesis, 2019)
      I denne oppgaven skal det sees på om dagens varmt- og kaldtvannssystemer som blir levert til idrettsbygg er i henhold til gjeldende regelverk, forskrifter og veiledere. Fokus rettes mot kvaliteten på anlegget, hvordan ...