• Concept Development of Packer Unit on Directional Core Drill 

      Bakkerud, Anders; Rostad, Lena; Johnston, Sondre Haukås (Bachelor thesis, 2020)
      Denne bacheloroppgaven ble gitt av Devico AS. De ønsker å forlenge levetiden til packersystemet på sitt retningsstyrte kjernebor. Packersystemet er den delen av boret som ikke roterer. Det er ønskelig å ha en ikke-roterende ...