• Glidelagre i vindmøllegir 

      Aarnes, Jon Magnus (Master thesis, 2011)
      Masteroppgaven er en videreføring av prosjektarbeidet ”Design og optimalisering av drivlinje for vindmøller”. Resultatene der tydet på at det er mulig å erstatte dagens rullingslagre med hydrostatiske lagre. Målet med ...